Alcaldia

La pàgina web de l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles vol ser, en primer lloc, una eina útil per a tota la ciutadania del nostre municipi, que hi trobarà els recursos i les informacions que li seran útils per relacionar-se més còmodament amb l'Administració, estar al dia de l'activitat municipal, de les activitats, etc.

Un apartat especial ha merescut, en el disseny d'aquesta web, la transparència, això és, la voluntat de posar a l'abast de la ciutadania tota la informació necessària per resseguir l'activitat de l'Ajuntament. Per això, la web està dotada d'un Portal de Transparència on els veïns i veïnes poden accedir a la informació pública que la legislació vigent estableix.

La web, finalment, també pretén ser una finestra oberta cap a l'exterior, cap al món, a través de la qual les persones interessades en el nostre territori trobaran les dades més adients: per viure-hi, per treballar-hi, per visitar-nos, per fruir del nostre entorn i del nostre patrimoni, etc.

Sant Martí és un municipi petit que, tanmateix, no renuncia a projectes ambiciosos per millorar la vida de la nostra gent. Trobareu aquesta filosifia reflectida en aquesta web, al costat de les informacions pràctiques, la ressenya dels principals projectes i equipaments etc.

Considero el treball fet fins avui està donant bons fruits, tot i que, sens dubte, encara hi ha molta feina per fer. Penso que aquesta web també contribuirà a fer-la.

 

Josep A. Grau i Aregall

Alcalde