Consistori

Composició del Ple

 

Josep A. Grau i Aregall

Alcalde-President

Independents de Sant Martí (ISM)

 

Núria Roca i Carrasco

1a tinent d'alcalde

Regidora

Independents de Sant Martí (ISM)

 

Jaume Roca i Carrasco

2n tinent d'alcalde

Regidor

Independents de Sant Martí (ISM)

 

David Pujol i Riera

3r tinent d'alcalde

Regidor

Independents de Sant Martí (ISM)

 

Josep Llobera Llimargas

Regidor

Independents de Sant Martí (ISM)

 

________________________________________________________

 

Maria Luz Haro i Carmona

Gent de Sant Martí de Centelles-Entesa (GdSMC-E)

Regidora

 

Xavier Serrat i Sellabona

Gent de Sant Martí de Centelles-Entesa (GdSMC-E)

Regidor

 

_______________________________________________________

 

Federico Nicolas i Serna

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Regidor

 

Pere Sans i Tantiñà

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Regidor