Portada > El Municipi > Sant Martí de Centelles > Mapa del patrimoni cultural

Mapa del patrimoni cultural

Banner patrimoni cultural
Banner patrimoni cultural

El Mapa del patrimoni cultural té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el Patrimoni cultural i natural del nostre municipi i la seva valoració, permeten així l'establiment de mesures per la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

El Mapa facilita el coneixement del patrimoni de Sant Martí de Centelles, tot acostant-lo als ciutadans, i inclou:

  • L'enumeració exhaustiva dels elements de Patrimoni cultural i natural d'un municipi.
  • La valoració dels element reconeguts.
  • Propostes per a la gestió i l'adopció de mesures per a la seva protecció i conservació.
  • Suggeriments per a la planificació de les accions de rendibilització social i cultural, tot incloent la presa de decisions en el planejament urbanístic, l'establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques, la senyalització d'elements patrimonials, etc ...

El Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Martí de Centelles es va realitzar l'any 2003 amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Recull els béns culturals des d'una perspectiva integral, incloent dins aquest concepte:

Sigueu ciutadans de Sant Martí, excursionistes que veniu a fruir del nostre entorn o qualsevol persona interessada en la protecció i coneixement del patrimoni del nostre país, us encoratgem a fer-nos arribar qualsevol nova troballa, dubte o demanda d'informació que tingueu. El patrimoni també és cosa de tots.