Portada > General > Documents oficials > ORDENANÇA REGULADORA DELS ASPECTES ESTÈTICS, MEDIAMBIENTALS I D’USOS EN LES TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES D’ORDENACIÓ AÏLLADA, VOLUMETRIA ESPECÍFICA I EN FILERA (SECCIONS 4.3, 4.4, 4.5 DE LES NNSS)

ORDENANÇA REGULADORA DELS ASPECTES ESTÈTICS, MEDIAMBIENTALS I D’USOS EN LES TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES D’ORDENACIÓ AÏLLADA, VOLUMETRIA ESPECÍFICA I EN FILERA (SECCIONS 4.3, 4.4, 4.5 DE LES NNSS)

Arxivat a: Ordenances generals

Arxius adjunts