Projectes

 1. Agenda 21 Local
  QUÈ ENTENEM PER AGENDA 21?  Els problemes que afecten el medi ambient són problemes que també incideixen sobre la nostra societat. Alguns, com ara el canvi climàtic, tenen un abast tan gran que podrí…
  Arxivat a: General
 2. Cultura de l'aigua
  Arxivat a: General
 3. Gestió de residus
  LA PROBLEMÀTICA DELS RESIDUS El gran volum de residus generats és un dels principals problemes de gestió ambiental que han d’afrontar actualment tant les administracions públiques com les empreses. …
  Arxivat a: General
 4. Contaminació acústica
  Arxivat a: General
 5. Prevenció d'incendis
  LA PREVENCIÓ D'INCENDIS A SANT MARTÍ DE CENTELLES  La prevenció dels incendis forestals consisteix en la planificació i l'execució d'un conjunt d'actuacions encaminades a evitar l'inici del foc, i a …
  Arxivat a: General
 6. Mobilitat
  Segons la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat de Catalunya, la mobilitat sostenible és aquella que es satisfà en un temps i amb un cost raonables, minimitzant, alhora, els efectes negatius …
  Arxivat a: General
 7. Formació per tothom
  L'Ajuntament de Sant Martí de Centelles aposta clarament per una ciutadania formada, com a millor garantia de la igualtat d'oportunitats i d'exercici dels drets democràtics per a tothom. Per això, …
  Arxivat a: General