Agenda 21 Local

QUÈ ENTENEM PER AGENDA 21? 

Els problemes que afecten el medi ambient són problemes que també incideixen sobre la nostra societat. Alguns, com ara el canvi climàtic, tenen un abast tan gran que podríem pensar que des del nostre municipi podem fer ben poca cosa per combatre’ls. Res més allunyat de la realitat. Justament, sota l’expressió Agenda 21 es designa el full de ruta que cada poble o ciutat decideix seguir per fer que les seves relacions amb el medi siguin sostenibles, és a dir, equilibrades i harmonioses amb el medi i de forma indefinida al llarg del temps.

Sant Martí de Centelles ha iniciat la redacció de la seva Agenda 21, i s'afegeix així al compromís que milers de ciutats i pobles del món ja han signat amb el planeta. Això significa, per exemple, que el nostre municipi decidirà quines accions vol emprendre per ser un poble que contamini menys, que usi amb major eficiència els recursos i que vetlli encara més per la conservació del seu patrimoni i del seu paisatge. 

L’Agenda 21 de Sant Martí forma part d’una Agenda 21 supramunicipal finançada per la Diputació de Barcelona i que inclou també els municipis de Tagamanent, Aiguafreda, el Brull, Montseny i Cànoves i Samalús.

Díptic Agenda 21 de Sant Martí. Entre tots!

PERÒ COM S'ELABORA UNA AGENDA 21? 

Les agendes 21 s’inicien amb la redacció de la Memòria ambiental, un document extens que recull la informació de l’estat del medi ambient del municipi, per ser conscients de quin és el punt de partida del procés.

A partir de la Memòria es redacta la Diagnosi ambiental, on s’identifiquen els punts forts i els punts febles de la realitat ambiental del municipi. A partir de la identificació de les fortaleses i les febleses del territori i de la gestió ambiental d’aquest, ja es poden començar a proposar accions per resoldre els problemes detectats o per potenciar les virtuts destacades.

Aquestes accions es validen amb la participació de la ciutadania i dels agents socials que conformen una comunitat. D’aquesta manera les Agendes 21 esdevenen un compromís col·lectiu.

En resum, una Agenda 21 és un instrument per fer més sostenibles els municipis, tant a nivell de la gestió pública com de les polítiques que s'hi despleguin. Sant Martí de Centelles es compromet amb la sostenibilitat i el medi ambient i ho fa impulsant la seva Agenda 21 local.

Fases de l'elaboració d'una agenda 21
Fases

Arxius adjunts