Gestió de residus

LA PROBLEMÀTICA DELS RESIDUS

El gran volum de residus generats és un dels principals problemes de gestió ambiental que han d’afrontar actualment tant les administracions públiques com les empreses.

GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS A SANT MARTÍ DE CENTELLES

El Servei de recollida de residus es porta a terme des de finals de l'any 2008 amb el sistema "porta a porta", que té per objectiu optimitzar la recollida selectiva i el reciclatge de les deixalles que genera el poble.

Amb aquest sistema de recollida i l'esforç dels habitants de Sant Martí de Centelles s'ha aconseguit arribar a uns índexs de recollida selectiva dels residus recollits molt elevats, d'un 76% de mitjana.

D'altra banda, la remodelació feta de la Deixalleria d'Aiguafreda, on els ciutadans de municipi la podeu utilitzar, ha permès completar el cicle de recollida i gestió dels residus urbans, donant sortida a aquells residus especials que no es recullen amb el sistema porta a porta.

Tot i això, encara hi ha molta feina per fer i cal que, cada dia entre tots, mantinguem aquests bons i necessaris hàbits per continuar millorant el nostre entorn.

LES 3 "R'S" DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Reduir sempre que sigui possible
El millor residu és aquell que no es produeix. Amb aquesta frase es resumeix una estratègia que té com a objectiu la minimització dels residus produïts, especialment entre els provinents de productes no renovables com el paper i el plàstic. Més avall, trobareu alguns consells per reduir el vostre volum de residus generats.

Reutilitzar com a segona opció
Donar als residus una "segona vida", ja sigui complint el mateix objectiu que el producte original, ja sigui donant-los una altra utilitat. Reutilitzar evita haver de tractar el residu, ja sigui depositant-lo en un abocador, incinerant-lo o fent una despesa energètica en el seu reciclatge.

Reciclar en darrer terme
Aquells residus que no es puguin reutilitzar caldrà reciclar-los. El reciclatge és un procés que implica un consum energètic, però si més no evita haver de donar al residu un tractament finalista, així com la despesa de noves matèries primeres per elaborar els productes que consumim. La recollida selectiva en origen és la base del reciclatge.

ALGUNS CONSELLS PER A LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS

Qualsevol persona pot reduir la seva producció de residus simplement aplicant alguns hàbits ben senzills:

 • Evitar els envasos i embolcalls innecessaris. La compra de productes a granel i/o a l’engròs pot ser una bona alternativa.
 • Rebutjar les bosses de plàstic i d’altres envasos d’un sol ús. Anar a la compra amb el cabàs o el carretó, usar bosses biodegradables, adquirir productes que s’ofereixin en envasos retornables són opcions a considerar.
 • Aprofitar al màxim els productes que utilitzem. Pensem en qüestions tan simples com utilitzar el paper per les dues cares, no imprimir si no és estrictament necessari, vigilar les dates de caducitat per evitar haver de llençar menjar o medicaments, reomplir els tòners i cartutxos de les impressores i les fotocopiadores...
 • Reutilitzar els nostres residus i els productes que ja no utilitzem. Les caixes de cartró es poden utilitzar per guardar andròmines, roba... i els pots de vidre es poden fer servir com a carmanyoles o per guardar aliments com espècies, sucre, farina, fruits secs... Els aparells i electrodomèstics que ja no ens serveixen poden ser aprofitables per altres persones, i el mateix passa amb d’altres productes com la roba, els mobles...

Arxius adjunts

 • Consells (PDF, 347 kB)
  Alguns consells per a la gestió eficient dels residus a casa nostra.
 • Pla d'Acció (PDF, 1,25 MB)
  Pla d'Acció per a la Gestió dels Residus Municipals de Catalunya 2005-2012
 • PROGREMIC (PDF, 205 kB)
  Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
 • PROGRIC (PDF, 217 kB)
  Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya