Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
  Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants. Requisits a complir:
 2. Subvencions a entitats
  Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del municipi que estiguin en període de presentació de sol·licituds. Requisits a …
 3. Denúncia mediambiental (incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de soroll, etc.) o urbanística
  Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament una incidència que pot constituir una presumpta infracció de la disciplina ambiental (per exemple, incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de …
 4. Instància genèrica
  Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.  
 5. Queixes i suggeriments
  Aquest tràmit us permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei de l'…
 6. Petició de recollida de mobles i andròmines
  Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells, complint les condicions que fixi l'Ajuntament. Requisits a complir: No cal complir cap requisit …