Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
  Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants. Requisits a complir:
 2. Subvencions a entitats
  Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del municipi que estiguin en període de presentació de sol·licituds. Requisits a …
 3. Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia.
  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent tí…
 4. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
  És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva …
 5. Comunicació prèvia d'obertura
  És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva …
 6. Declaració responsable d'obertura
  És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que …
 7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 8. Denúncia mediambiental (incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de soroll, etc.) o urbanística
  Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament una incidència que pot constituir una presumpta infracció de la disciplina ambiental (per exemple, incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de …
 9. Instància genèrica
  Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.  
 10. Queixes i suggeriments
  Aquest tràmit us permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei de l'…
 11. Petició de recollida de mobles i andròmines
  Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells, complint les condicions que fixi l'Ajuntament. Requisits a complir: No cal complir cap requisit …