Protecció i seguretat ciutadana

Categoria:
  1. Denúncia mediambiental (incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de soroll, etc.) o urbanística
    Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament una incidència que pot constituir una presumpta infracció de la disciplina ambiental (per exemple, incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de …